Ballasting devs May 18, 2022
Ναυτιλία > Ballasting

BALLASTING - DEBALLASTING (Ερματισμός - Αφερματισμός)

Στη Ναυτιλία το νερό έρματος (water ballast) είναι απαραίτητο για την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία των σύγχρονων πλοίων. Υπάρχουν ειδικές δεξαμενές ζυγοστάθμισης No seawater tankπου βρίσκονται στα διπύθμενα (double bottoms), ονομάζονται δεξαμενές έρματος (ballast tanks) και εξασφαλίζουν την ικανοποιητική ευστάθεια (striffening ballast) του σκάφους.
Το νερό αυτό όμως που μεταφέρεται για την εξασφάλιση της ισορροπίας, της σταθερότητας και της δομικής ακεραιότητας των πλοίων, κατά την απόρριψή του (deballasting) στη θάλασσα μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο θαλάσσιο περιβάλλον.

6c6e0ab7df7312fbf5c6e3ce0b9b9702

Οι περισσότερες από τις παραδοσιακές μεθόδους που εφαρμόζονται μέχρι σήμερα για τον περιορισμό της ρύπανσης των θαλασσών, δεν προσφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.
Μία από τις πιό αποτελεσματικές είναι η τεχνική LOT (Load On Top), η οποία χρησιμοποιείται από το 80% του παγκόσμιου στόλου και περιορίζει σημαντικά τη ρύπανση. Ωστόσο δεν είναι επαρκής, διότι το νερό περιέχει μία ποικιλία από αλλόχθονα είδη (βιολογικά φυτά, οργανισμούς και μικροοργανισμούς), τα οποία είναι πολύ πιθανόν να προκαλέσουν εκτεταμένη οικολογική καθώς και οικονομική ζημιά στα υδάτινα οικοσυστήματα.

Η MET Aqua water technology systems διαθέτει τα κατάλληλα συστήματα επεξεργασίας του νερού έρματος και προσφέρει εγγυημένα και ολοκληρωμένα αποτελέσματα.
Στην εταιρείας μας υπάρχει ευρεία γκάμα σύγχρονων συστημάτων, τα οποία εφαρμόζονται κατόπιν μελέτης από το έμπειρο τεχνικό προσωπικό μας.
Πρωτίστως, σύμφωνα με την ορθή διαδικασία και για την σωστή επιλογή του συστήματος,ballasting θα πρέπει να γίνει δειγματοληπτικός έλεγχος, ούτως ώστε να επιτευχθεί η διασφάλιση της ποιότητας του παραγόμενου προς απόρριψη έρματος.
Τα κριτήρια για την σωστή επιλογή του συστήματος επεξεργασίας είναι : η κατασκευαστική ακεραιότητα του πλοίου, η ομαλή λειτουργία του και οι χρόνοι των ταξιδιών, η αποτελεσματικότητα στην αφαίρεση των μικροοργανισμών για την αποφυγή κινδύνων προς την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον και πάνω απ’ όλα η ασφάλεια του πληρώματος και των επιβατών.

Μέχρι σήμερα, όλα σχεδόν τα πλοία που υπόκεινται στις ισχύουσες νομοθεσίες, κατά την πορεία τους για το επόμενο λιμάνι χρησιμοποιούν την μέθοδο του επανερματισμού (Reballasting), δηλαδή την αντικατάσταση του νερού που βρίσκεται στις ειδικές δεξαμενές έρματος (ballast tanks) με ωκεάνιο.
Η διαδιακασία αυτή αποτελείται από διαδοχικές εκκενώσεις και επαναπληρώσεις των δεξαμενών (continuous ballast water exchange) και επιτρέπει την αντικατάσταση του νερού χαμηλής αλατότητας με νερό ανοικτής θαλάσσης ή ωκεανού μεγάλης αλατότητας. Εδώ γίνεται επεξεργασία του νερού για την μείωση των οργανισμών και της αλατότητας. Σύμφωνα με αρκετές μελέτες, έxει υπολογισθεί ότι η αποτελεσματικότητά της είναι ικανοποιητική, εφ’ όσον το σύστημα ερματισμού και η σχεδίαση των δεξαμενές έρματος από τα οποία εξαρτάται, πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις.
Ωστόσο και η διαδικασία αυτή έχει τα μειονεκτήματά της, τα οποία είναι η διάβρωση του μετάλλου και των προστατευτικών χρωμάτων του, καθώς και η μείωση του χρόνου ζωής των αντλιών, των σωληνώσεων και των επιστομίων.

Max Magnetic Eco Water Treatment

Επίσης, για την οξείδωση που δημιουργείται στο σύστημα των σωληνώσεων του δικτύου και την εξάλειψη των επικαθήσεων των αλάτων, η εταιρεία μας διαθέτει την προηγμένης τεχνολογίας συσκευή Max Magnetic Eco water solution. Η σύγχρονη αυτή συσκευή δίνει την οριστική λύση στο πρόβλημα της διάβρωσης.

Για περισσότερες & αναλυτικές πληροφορίες ενημερωθείτε από το website του συστήματος με τον παρακάτω σύνδεσμο.
Διαθέτουμε ιδιόκτητο χημικό εργαστήριο για τις απαραίτητες αναλύσεις δειγμάτων νερού πριν από κάθε μελέτη και πρόταση εφαρμογής.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να λάβετε τις απαραίτητες πληροφορίες.

cargo_ship