Διαχείριση λυμάτων devs May 18, 2022
Ναυτιλία > Διαχείριση λυμάτων

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ

Σύμφωνα με τους αναβαθμισμένους κανονισμούς του διεθνούς οργανισμού I.M.O. (International Maritime Organization), όλα τα νεότευκτα επιβατηγά πλοία θα πρέπει να διαθέτουν ειδικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. Εκεί, τα λύματά τους από τις αποχετεύσεις τουαλετών, νιπτήρων, κουζίνας, πλυντηρίων κ.λπ., θα συγκεντρώνονται, θα καθαρίζονται και εν συνεχεία είτε θα απορρίπτονται στην θάλασσα, mbr - sbr shipείτε θα παραμένουν σε αυτές έως ότου το πλοίο προσεγγίσει σε λιμάνι και τα λύματα απορριφθούν σε ειδικούς χώρους.
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/59 που σχετίζεται με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου, αλλά και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Διεθνή Σύμβαση για τη Θαλάσσια Ρύπανση MARPOL 73/78, εφαρμόζει το Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων περιορίζοντας την απόρριψη των λυμάτων στη θάλασσα.
Υπάρχουν διάφορες εγκαταστάσεις καθώς και αρκετές μέθοδοι επεξεργασίας των λυμάτων πλοίων. Μία από αυτές, η πλέον σύγχρονη, είναι η βιολογική η οποία επεξεργάζεται τα λύµατα με τρόπο ώστε να µπορούν να εκκενωθούν και παράκτια.

Η προεπεξεργασία της απολύμανσης του θαλάσσιου νερού με υπεριώδεις ακτινοβολίες είναι ζωτικής σημασίας και έχει πολλά πλεονεκτήματα.
Πρωτίστως θα αποφευχθεί η μόλυνση από τους μικροβιακούς μικροοργανισμούς. ‘Επειτα, θα διασφαλιστεί μακροπρόθεσμα η σταθερή λειτουργία του συστήματος αφαλάτωσης – αντίστροφης ώσμωσης, του οποίου οι μεμβράνες όντας το κλειδί για την σωστή λειτουργία του, θα πρέπει να αντικατασταθούν σε ορισμένο χρονικό διάστημα. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι η μέση διάρκεια ζωής μίας μεμβράνης είναι περίπου 5 χρόνια. Στην περίπτωση που καθυστερήσει η αλλαγή τους υπάρχει ο κίνδυνος μόλυνσης του νερού από τους μικροβιακούς μικροοργανισμούς.
Η απολύμανση με το σύστημα της υπεριώδους ακτινοβολίας προστατεύει από τον κίνδυνο αυτό, εξασφαλίζοντας την καθαρότητα και την διαύγεια του πόσιμου νερού.

Επικοινωνήστε μαζί μας:

Η MET Aqua water technology systems, θέλοντας να συντελέσει στην προσπάθεια προστασίας των ακτών και γενικά του περιβάλλοντος, διαθέτει τις πλέον σύγχρονες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων.
Η εταιρεία μας προσφέρει χηµικές ή βιολογικές µεθόδους για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πολυετούς εμπειρίας προσωπικό μας κάνει την μελέτη, δίνει την λύση για οποιαδήποτε περίπτωση και παρέχει την τεχνική υποστήριξη εφ’ όσον αυτή χρειαστεί.

Max Magnetic Eco Water Treatment

Επίσης, για την οξείδωση που δημιουργείται στο σύστημα των σωληνώσεων του δικτύου και την εξάλειψη των επικαθήσεων των αλάτων, η εταιρεία μας διαθέτει την προηγμένης τεχνολογίας συσκευή Max Magnetic Eco water solution. Η σύγχρονη αυτή συσκευή δίνει την οριστική λύση στο πρόβλημα της διάβρωσης.

Για περισσότερες & αναλυτικές πληροφορίες ενημερωθείτε από το website του συστήματος με τον παρακάτω σύνδεσμο.
Διαθέτουμε ιδιόκτητο χημικό εργαστήριο για τις απαραίτητες αναλύσεις δειγμάτων νερού πριν από κάθε μελέτη και πρόταση εφαρμογής.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να λάβετε τις απαραίτητες πληροφορίες.

cargo_ship