Κατηγορίες Προϊόντων 2 devs May 5, 2022
banner-top

Κατηγορίες Προϊόντων

RO3801@0.5x
Αντίστροφη Ώσμωση - Αφαλάτωση
Water Filters
Φίλτρανση νερού
 
Water Steriliser
Αποστείρωση - Απολύμανση
 
Ultra Filtration
Ultra Filtration
 
RO3801@0.5x
Χημικά
 
Αναλώσιμα Φίλτρα & Εξαρτήματα
Αναλώσιμα Φίλτρα & Εξαρτήματα

Πεδία Εφαρμογών

greenhouses.jpg
01
Άρδευση - Καλλιέργειες
factory.jpg
02
Βιομηχανία
ship.jpg
03
Ναυτιλία
wastewater
04
Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων