ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΙΟΝΙΣΜΟΥ

Το φίλτρο ιονισμού παίρνει το σύνολο των μεταλλικών αλάτων της RO σε ένα υψηλότερο επίπεδο διήθησης.

Είναι ένα άριστο ευθύγραμμο φίλτρο, ειδικά σχεδιασμένο για νερό βρύσης σε περιοχές με εξαιρετικά υψηλά επίπεδα Συνολικών Διαλυμένων Στερεών (TDS). Αυτό το φίλτρο παίρνει το μικρό ποσοστό των μολυσματικών παραγόντων που η μεμβράνη δεν μπορεί να αφαιρέσει και φιλτράρει το νερό σε καθαρό 99,99%. Θα σας δώσει 0ppm TDS, αγωγιμότητα λιγότερο από 0,1us/cm ή ειδική αντίσταση περίπου 18meg.ohm.

Τοποθετείται στο τελευταίο στάδιο των συστημάτων αντίστροφης όσμωσης (6ο στάδιο) και σε εύρος άλλων εφαρμογών, όπως εργαστήρια, αποστειρωτές, φαρμακευτικές χρήσεις, δεξαμενές τροφοδοσίας.

Description

Τεχνικές προδιαγραφές

Διάμετρος: 53mm

Μήκος: 254mm

Μέγιστη ροή: 200l/24h

Μέγιστη πίεση: 4bar

Ικανότητα: 2000liters

 

Κωδικός                                Περιγραφή        

03300                             Φίλτρο απιονισμού (DI)