ΑΝΤΛΙΑ 10005

Τεχνικές προδιαγραφές

Μοντέλο: HF-8007 (Αντλία Booster)

Τάση: DC 24V

Πίεση: 70~100psi

Είσοδος ‘0’: By pass110 psi

Δύναμη: 300 GPD

Συνδέσεις: 3/8’’ 18NPT

Description

Μοντέλο: HF-8007

Μοτέρ: 24VDC

Αντλία: 110 psi (By pass)

Πίεση            Ροή              Ρεύμα

(PSI)            (LPM)          (AMPS)

Open             2,8             0,5

  10               2,75           0,52

  20                2,7            0,54

  30                2,6            0,67

  40                2,5             0,8

  50                2,3            0,92

  60                2,1            1,02

  70                1,9            1,15

  80                1,8            1,24

  90                1,6            1,35

100               1,4            1,45

110               1,1            1,56

120               0,9            1,66

130                 0             1,76

Ροή εισαγωγής: ‘0’ PSI

Με μετασχηματιστή

Εισαγωγή: AC110V / 60Hz

               OR230V / 50Hz

Παραγωγή: DC24V / 2A

 

Κωδικός                     Περιγραφή

10005                     Booster αντλία