ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Τα εξαρτήματα συστροφής και οι βαλβίδες παρέχουν απλές γρήγορες συνδέσεις χωρίς την χρήση εργαλείων 

Χαρακτηριστικά:

  • Χημικό ανθεκτικό πολυπροπυλένιο
  • Διπλά ανθεκτικά EPDMO-ringsδιαρροών
  • Διαθέσιμα σε λευκό ή UVανθεκτικό μαύρο

Αυτά τα εξαρτήματα είναι κατάλληλα για χρήση σε:

  • Αποσκληρυντές νερού
  • Φίλτρα για όλο το σπίτι
  • Εμπορικά συστήματα RO