Αντίστροφη Ώσμωση – Αφαλάτωση devs May 6, 2022
Κατηγορίες Προϊόντων > Αντίστροφη Ώσμωση – Αφαλάτωση
Βασική Αρχή

Τί είναι Ώσμωση ;

Ωσμωση ονομάζουμε τη φυσική διαδικασία κατά την οποία τα περισσότερα μόρια ενός διαλύτη (συνήθως νερού), διαχέονται μέσω μιας ημιπερατής μεμβράνης από το υποτονικό διάλυμα (διάλυμα μικρότερης συγκέντρωσης) στο υπερτονικό διάλυμα (διάλυμα μεγαλύτερης συγκέντρωσης).
Η ημιπερατή μεμβράνη επιτρέπει τη διέλευση μόνο στα μόρια του διαλύτη σε αντίθεση με αυτά της διαλυμένης ουσίας.

Βασική Αρχή

Τί είναι Αντίστροφη Ώσμωση ;

Εάν στο διάλυμα που έρχεται σε επαφή μέσω της ημιπερατής μεμβράνης με τον καθαρό διαλύτη ασκηθεί πίεση μικρότερη από την ωσμωτική πίεση του διαλύματος, τότε στο διάλυμα θα συνεχίσει να εισέρχεται διαλύτης, αλλά με μικρότερο ρυθμό. Εάν στο διάλυμα ασκηθεί εξωτερική πίεση μεγαλύτερη από την ωσμωτική πίεση του διαλύματος, τότε το φαινόμενο αντιστρέφεται και μόρια διαλύτη θα εξέρχονται από το διάλυμα προς τον καθαρό διαλύτη (από το διάλυμα μεγαλύτερης συγκέντρωσης προς το διάλυμα μικρότερης συγκέντρωσης). Το φαινόμενο αυτό λέγεται αντίστροφη ώσμωση.
Η διαδικασία της αντίστροφης ώσμωσης εφαρμόζεται στην αφαλάτωση του θαλασσινού ή υφάλμυρου νερού για την αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας.

Η MET Aqua water technology systems πέραν των οικιακών, διαθέτει και επαγγελματικά συστήματα αντίστροφης ώσμωσης. Συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες όλων των απαιτήσεων, ιδανικά για ξενοδοχεία, καφετέριες και την εστίαση γενικώτερα.
Τα συστήματά μας, συνδυάζονται με τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις σας και λόγω του μικρού όγκου τους τοποθετούνται σε οποιοδήποτε χώρο προσφέροντας νερό υψηλής ποιότητας. Είναι μεγάλων δυνατοτήτων και εγγυώνται 100% πεντακάθαρο, διαυγές, πόσιμο νερό χωρίς προβλήματα και με χαμηλό κόστος συντήρησης.
Επιλέξτε την κατηγορία που σας ενδιαφέρει και επικοινωνήστε μαζί μας. Θα σας προτείνουμε την ιδανική και πιό συμφέρουσα λύση για το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε.

Βιομηχανικά συστήματα
Βιομηχανικά συστήματα
Επαγγελματικά συστήματα
Επαγγελματικά συστήματα
Οικιακά συστήματα
Οικιακά συστήματα