Αποστείρωση – Απολύμανση Πόσιμου Νερού devs May 15, 2022
Κατηγορίες Προϊόντων > Αποστείρωση – Απολύμανση Πόσιμου Νερού

Αρχικά, θα πρέπει να αποσαφηνίσουμε την διαφορά που υπάρχει μεταξύ των όρων απολύμανση και αποστείρωση.

Με τον όρο αποστείρωση εννοούμε την καταστροφή των ζωντανών οργανισμών που υπάρχουν στο νερό, ενώ με τον όρο απολύμανση εννοούμε την καταστροφή των παθογόνων μικροοργανισμών. Οι ασθένειες που µεταδίδονται από το νερό είναι πολλές και η μείωσή τους οφείλεται στην καταστροφή αυτών των παθογόνων μικροοργανισμών. 

Η απολύµανση του πόσιµου νερού θεωρείται από πολλούς ίσως το σηµαντικότερο µέτρο για την προστασία της δηµόσιας υγείας. Η έλλειψη του µέτρου αυτού σε ορισµένες αναπτυσσόµενες χώρες είναι η αιτία χιλιάδων θανάτων, κυρίως παιδιών.

Η MET Aqua water technology systems διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία και τα πλέον σύγχρονα συστήματα απολύμανσης και αποστείρωσης, για να σας εξασφαλίσει ένα καθαρό και πόσιμο νερό υψηλής ποιότητας.

systamata-uv
Συστήματα UV - Sterilizer
systamata-chlorine
Χλωριώσεις