Κατηγορίες Προϊόντων > Αποστείρωση - Απολύμανση > Χλωριώσεις > ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟΥ & ΟΛΙΚΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ.

ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟΥ & ΟΛΙΚΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ.

  • Μέτρηση ελεύθερου και ολικού χλωρίου με υψηλής ευαισθησίας αμπερομετρικούς αναλυτές
  • Βελτίωση ελέγχου των διεργασίων
  • Συνεχής μέτρηση
  • Αντιστάθμιση του pH
  • Έλεγχος βαθμόνομησης για την ανίχνευση ολίσθησης στη μέτρηση
  • Ελαχιστοποίηση κόστους λειτουργίας
  • Χωρίς χρήση αντιδραστηρίων
  • Χωρίς δημιουργία αποβλήτων