ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ SC 200

  • Τροφοδοσία 100-240VAC, χωρίς καλώδιο τροφοδοσίας
  • 2 αναλογικές εξόδους 0/4-20mA
  • Μια υποδοχή για ψηφιακό αισθητήριο οποιουδήποτε τύπου
  • 4 επαφές άνευ δυναμικού (relays)